PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2014, 65(2): 87-92

Diacetyl exposure as a pneumotoxic factor: a review.
[Diacetyl exposure as a pneumotoxic factor: a review.]

B. Starek-Świechowicz, A. Starek

ABSTRACT

Diacetyl (2,3-butanedione) is a natural ingredient in foodstuffs which is not generally regarded health risk to consumers. Nevertheless, when manufactured for use as a synthetic flavouring/additive in processed foods (e.g. microwave popcorn), it poses a human health threat at the workplace. Its pneumotoxic action consists of inflammation, obstruction and restriction in the distal respiratory tract. One of the factors causing bronchiolitis obliterans is also recognised to be diacetyl. The scientific literature mostly describes human exposure to diacetyl in factory settings where functional disorders and structural changes of the respiratory system have been recorded, particularly bronchiolitis obliterans. Moreover, differential diagnosis shows pathological changes in the distal respiratory tract and in the pneumotoxic actions of diacetyl.

STRESZCZENIE

Diacetyl (2,3-butandion) jako naturalny składnik żywności nie wydaje się stwarzać zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Związek ten będąc syntetycznym dodatkiem do żywności przetworzonej jest czynnikiem szkodliwym dla zdrowia pracowników zatrudnionych przy jego syntezie i stosowaniu w produkcji prażonej kukurydzy do mikrofalówek. Pneumotoksyczne działanie tego związku manifestuje się zmianami zapalnymi, obturacyjnymi i restrykcyjnymi, szczególnie w dystalnych drogach oddechowych. Diacetyl uznano za czynnik etiologiczny zarostowego zapalenia oskrzelików. Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono narażenie na diacetyl w warunkach przemysłowych, zaburzenia czynnościowe i zmiany strukturalne w układzie oddechowym u osób narażonych, ze szczególnym uwzględnieniem zarostowego zapalenia oskrzelików. Ponadto zwrócono uwagę na diagnostykę różnicową zmian patologicznych w dystalnych drogach oddechowych oraz na mechanizmy pneumotoksycznego działania diacetylu.  

Downloads: 2723