PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(1): 99-102

Czystość mikrobiologiczna powietrza w gabinetach dentystycznych
[Microbiological quality of indoor air in dentist`s offices]

A. Krogulski, M. Szczotko

STRESZCZENIE
Podczas leczenia w gabinecie stomatologicznym niektóre czynności wykonywane przez lekarza powodują powstawanie aerozolu wodno-powietrznego. Istnieją wtedy dogodne warunki dla przenikania do kropelek wody mikroorganizmów z płytki nazębnej, śliny i ropy (przy stanach zapalnych). Celem pracy była ocena wpływu czynności wykonywanych przez lekarza na stężenie bakterii w powietrzu gabinetu stomatologicznego. W tym celu w odstępach pięćdziesięciominutowych wykonano cztery serie pomiarów stężenia bakterii i grzybów w powietrzu w gabinecie stomatologicznym podczas leczenia pacjentów ze stanami ropnymi. Brak sprawnej wentylacji spowodował, że stężenie bakterii w powietrzu gabinetów wzrosło w tym czasie z niecałego tysiąca do dwóch i pół - trzech tysięcy jtk/m3. Wykazano, że gdy podczas pracy stomatologa jest uwalniany aerozol wodno - powietrzny, chwilowe stężenie bakterii w powietrzu pobieranym w odległości ok. 1m na przeciwko pacjenta wzrasta o 2 – 3 tysiące jtk/m3.

ABSTRACT
 It’s a well-known fact that water-air aerosol can be a result of some dentist`s activity during regular dental surgery and can contain broad range of microorganisms from dental plaque, saliva and pus. Assessment of dentist`s activity impact on bacteria concentration in air of dentist surgery was a main purpose of this assay. Presented data contains results of four total number of bacteria and fungi in air assays made with fifty minutes intervals. Air samples was taken in dentist`s office during regular dental surgery of patients afflicted with oral cavity infection with pus. Due to defective ventilation system, bacteria`s concentration in air samples increased from less than thousand cfu/m3 to almost three thousands cfu/m3. Obtained results demonstrated that aerosol containing bacteria is released during regular dental surgery so the concentration of potentially infectious bacteria around patient and dentist can increase up to three thousands cfu/m3.

Downloads: 1122