PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(1): 37-40

Czynniki decydujące o zakupie suplementów diety zawierających witaminy i składniki mineralne przez studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
[Factors influencing on the Silesian University students’ decisions concerning purchasing of vitamin and mineral food supplements]

K. Spiołek, A. Kościołek, J. Kania, M. Hartman, K. Pawłowska-Góral

STRESZCZENIE
Prawidłowo skomponowana dieta pokrywa zapotrzebowanie zdrowego, dorosłego człowieka na składniki odżywcze, witaminy oraz składniki mineralne. Obserwuje się jednak stale rosnące spożycie suplementów diety z grupy witamin, składników mineralnych i innych składników pokarmowych. Krajowy rynek suplementów diety zawierających witaminy i składniki mineralne oferuje szeroką gamę produktów zróżnicowanych zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym. Celem niniejszej pracy była ocena czynników, którymi kierują się studenci różnych kierunków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy zakupie preparatów witaminowo-mineralnych. Badanie ankietowe przeprowadzono w grupie 208 studentów w wieku od 19 do 24 lat spośród których 99,5% zażywało dotychczas preparaty witaminowo-mineralne. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że głównymi czynnikami decydującymi o wyborze i zakupie suplementu diety przez studentów są: skład preparatu, cena oraz wygoda jego stosowania. Internet natomiast okazał się głównym źródłem informacji o omawianych preparatach.

ABSTRACT
 Correctly composed diet covers the demands of a healthy adult for nutrients, vitamins and minerals. Nowadays constant increase of vitamin and mineral supplements of diet intake is observed. Customers have a great choice of diet supplements on Polish market. They are diversified under the quality and quantitative accounts. The main aim of this study was to evaluate main factors of Silesian University students’ choice while they are purchasing particular diet supplements. The questionnaire survey was conducted in a group of 208 students at the age of 19 to 24. 99,5% of them admitted that they have supplemented their diets with vitamin and mineral preparations until the moment of the experiment. The results indicate that main factors that influence the students’ decisions on purchasing these preparations are: composition of the supplement, price and convenient dosing regimen. Respondents indicate the internet as a main source of information on the supplements being discussed in the following study.

Downloads: 2284