PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2001, 52(4): 321-328

Częstotliwość spożywania pierwszych i drugich śniadań przez uczniów klas IV-VI na przykładzie szkół podstawowych miasta Biała Podlaska
[The frequency of breakfast and snack intake by pupils of primary schools in Biała Podlaska]

J. Czeczelewski

STRESZCZENIE
Zakład Higieny i Medycyny Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska Celem prezentowanej pracy była próba oceny spożycia I i II śniadań oraz analiza uwarunkowań tego spożycia przez uczniów klas IV–VI dziewięciu szkół podstawowych z terenu miasta Biała Podlaska. Badania przeprowadzono na wiosnę 2000 roku i objęto nimi 2758 uczniów obojga płci w wieku 10–12 lat. Z uzyskanych danych wynika, że ponad 11% dzieci wychodziło do szkoły bez zjedzenia I śniadania. Zaledwie 43% chłopców i 53% dziewcząt zabierało codziennie do szkoły II śniadania. Współzależność między częstością zabierania do szkoły II śniadania a ocenianymi subiektywnie przez dzieci warunkami materialnymi rodzin wystąpiła jedynie w przypadku dziewcząt (r=0,26; p≤0,05).

 

ABSTRACT
The aim of this work was an attempt to assess the frequencies of breakfast and snack intake by schoolchildren and to identity its determinants. The study was carried out on spring in 2000, and included 2758 boys and girls aged 10–12 years, schoolchildren from nine primary schools in Biała Podlaska. It was found that more than 11% of schoolchildren had no breakfast at home, moreover 43% of boys and 53% of girls had no snack at school. The correlation between snack consumption at school and subjectively perceived living standard of their parents was significant in girls only (r=0.26; p≤0.05).

Downloads: 944