PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(4): 415-420

Cynk i miedź w dietach pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku
[Zinc and copper in diets of people living in the social nursing home in Białymstok]

R. Markiewicz, K. Socha, M.H. Borawska, A. Gutowska

STRESZCZENIE
Celem pracy było oznaczenie metodą analityczną i obliczeniową zawartości cynku i miedzi w dietach pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. Zawartość cynku i miedzi w dietach oznaczono metodą analityczną (ASA) i obliczeniową (Dieta.2). Diety w okresie zimowym zawierały istotnie mniej cynku -średnio 3,904 ± 0,62 niż w okresie letnim - 4,684 ± 0,78 mg/kg. Średnie dzienne pobranie cynku z dietą zimą (metoda analityczna) wynosiło 10,037 ± 1,59 i było istotnie niższe niż latem – 12,303 ± 2,17 mg/osobę/dobę. Metodą obliczeniową uzyskano wyższe wyniki pobrania cynku z dietą. Średnia zawartość miedzi w dietach w okresie zimowym (0,380 ± 0,07 mg/kg) była istotnie niższa niż latem (0,454 ± 0,06 mg/kg). Średnie dzienne pobranie miedzi z dietą wyznaczone metodą analityczną było istotnie niższe zimą (0,975 ± 0,15) w porównaniu do okresu letniego (1,187 ± 0,12 mg/osobę/dobę). Podaż miedzi z dietą (metoda obliczeniowa) wynosiła zimą 1,650 ± 0,47 oraz 1,464 ± 0,25 mg/osobę/dobę latem. Badane diety były prawidłowo zbilansowane pod względem wartości energetycznej oraz ilości cynku, ale nie pokrywały w pełni zapotrzebowania na miedź.

 

ABSTRACT
The aim of the work was the estimation zinc and copper content in collected diets of people from social nursing home in Białystok by analytical and calculating method. The content of microelements in diets was estimated by analytical method ASA and using computer program Food2. Diets in a winter period had statistically significantly less zinc, on the average 3.904 ± 0.62 than in the summer time, 4.684 ± 0.78 mg/kg. The average daily intake of zinc estimated in analytical method in the winter diet was 10.037 ± 1.59 and it was statistically significantly lower than in the summer time, 12.303 ± 2.17 mg/person/day. Theoretical method gave higher results. The average content of copper in diets in winter time (0.380 ± 0.07 mg/kg) was statistically significantly lower than in the summer time (0.454 ± 0.06 mg/kg). Daily intake of copper from diet was statistically significant lower in winter (0.975 ± 0.15) comparing to the summer time (1.187 ± 0.12 mg/person/day). Theoretical consumption of copper was 1.650 ± 0.47 in winter and 1.464 ± 0.25 mg/person/day in the summer time. The analyzed diets were properly balanced taking into account the energetic and zinc values but did not achieve the recommended level for copper.

Downloads: 897