PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2018, 69(3): 257-266

Comparison of selected parameters of body composition in a group of sporting and non-sporting women
[Comparison of selected parameters of body composition in a group of sporting and non-sporting women]

M. Gažarová, L. Mečiarová, J. Kopčeková, M. Holovičová, M. Habánová, M. Bronkowska

ABSTRACT
Background. Physical activity is bodily movement produced by skeletal muscle that requires energy expenditure and promotes health benefits. Appropriate physical activity is important in the prevention of cardiovascular disease, coronary heart disease, type 2 diabetes mellitus, obesity, metabolic syndrome, breast cancer, and others.
Objective. The aim of the study was to compare the body composition of the selected group of women in relation to physical activity (group of sporting women (S) versus group of non-sporting women (N-S) using an InBody 230 instrument based on the principle of bioelectric impedance.
Material and Methods. The group consisted of 140 women (nS = 70 vs nN-S = 70) aged 20-63 years (the average age of women doing sport was 41.1 ± 11.9 and 42.3 ± 10.87 for non-sporting women). Anthropometric measurements were made using the InBody 230 (Biospace Co. Ltd., Seoul, Republic of Korea). The Lookin’Body 3.0 software to process the results was used. The collected data concerning the anthropometric measurements were evaluated statistically and graphically in Microsoft Office Excel 2010 (Los Angeles, CA, USA).
Results. The average value of BMI (Body Mass Index) of sporting women was 24.20 ± 3.54 kg.m-2 and non-sporting women 27.30 ± 5.97 kg.m-2 (PConclusions. The results of the measurements show the positive influence of physical activity on components of body composition in all age categories. Physical activity, along with rational nutrition, should be part of a healthy lifestyle for each individual.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna to każda praca, ruch wykonany przez mięśnie szkieletowe organizmu, który charakteryzuje się ponad spoczynkowym wydatkiem energetycznym. To składowa ogólnego wydatku energetycznego, niezbędna nie tylko do utraty nadmiaru masy, ale w ogóle funkcjonowania organizmu. Właściwie dobrana aktywność fizyczna odgrywa istotną rolę w profilaktyce chorób układu sercowo - naczyniowego, cukrzycy typu 2, zespołu metabolicznego, nowotworów oraz innych schorzeń określanych jako niezakaźne choroby przewlekłe.
Cel. Celem badań było porównanie składu ciała wybranych grup kobiet w aspekcie aktywności fizycznej (kobiety aktywne fizycznie (S) vs kobiety nieaktywne fizycznie (NS)). Do badań wykorzystano analizator skladu ciała InBody 230.
Materiał i metody. Badaną grupe stanowiło 140 kobiet (S – n=70, NS – n=70) w wieku 20 – 63 lat (średni wiek kobiet uprawiających aktywność fizyczną wynosił 41,1±11,9 lat i 42,3 ±10,87 – dla kobiet nieaktywnych fizycznie). Pomiary antropometryczne zostały wykonane przy użyciu InBody 230 (Biospace Co. Ltd., Seoul, Republic of Korea). Do opracowania wyników wykorzystano opragromowanie Lookin’Body 3.0. Analiza statystyczna oraz opracowanie graficzne zostało przeprowadzone z wykorzystaniem programu Microsoft Office Excel 2010 (Los Angeles, CA, USA).
Wyniki. Średnia wartość wskaźnika masy ciała (Body Mass Index- BMI) kobiet aktywnych fizycznie wynosiła 24,20±3,54 kg/m2, a kobiet nieaktywnych fizycznie 27,30±5,97 kg/m2 (p=<0,5). Średnie wartości wskaźnika WHR (Waist Hip Ratio) były wyższe niż 0,85 w obu grupach. Wartość wskaźnika podstawowej przemiany materii (BMR) kobiet aktywnych fizycznych mieściła się w zakresie 1364 – 1585 kcal. W ocenia składu ciała kobiet uprawiających sport stwierdzono wyższe wartości wskaźników: TBW (Total body water), ICW (Intracellular water) i ECW (Extracellular water), gdzie średnie wartości wynosiły odpowiednio 51,51% masy ciała, 31,93% i 19,58%. Podobnie w tej samej grupie ksztłtował się wskaźnik FFM (Fat free mass) wynosił on w grupie aktywnej fizycznie 20,10±6,73 kg, natomiast w grupie nieaktywnej fizycznie - 27,60±12,73 kg. Minimalna wartość wskaźnika PBF w grupie aktywnej sportowo wynosiła 16,40% i nie przekraczała 43,30%, natomiast w grupie kobiet nieaktywnych wskaźnik ten był wyższy i wynosił 19,30%, pzy artości maksymalnej 50,40% (p<0,01). Parametr VFA (Visceral fat area) wynosił średnio 86,70±28,79 cm2 w grupie kobiet aktywnych, natomiast w grupie nieaktywnej fizycznie - 113,90±44,95 cm2 (p<0,01).
Wnioski. Wyniki uzyskane w ocenie parametrów antropometrycznych wskazują na pozytywny wpływ aktywności fizycznej na funcjonowanie organizmu, niezależnie od wieku. Aktywność fizyczna wraz z racjonalnym sposobem żywienia powinna być nieodzownym elemnetem zdrowego stylu życia każdego człowieka.

Downloads: 1620