PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2014, 65(2): 133-138

Comparing diabetic with non-diabetic overweight subjects through assessing dietary intakes and key parameters of blood biochemistry and haematology.
[Comparing diabetic with non-diabetic overweight subjects through assessing dietary intakes and key parameters of blood biochemistry and haematology.]

K. Gajda, A. Sulich, J. Hamułka, A. Białkowska

ABSTRACT

Introduction. An important way of preventing type 2diabetes is by adopting a proper diet by which means appropriate control over blood glycaemia and lipids can be achieved.
Objectives. To assess selected biochemical and haematological markers in overweight subjects or those suffering from type 2 diabetes in relation to their estimated dietary intake.
Material and methods. The study was conducted in 2012 on n=86 overweight or obese subjects living in Warsaw or its environs, of whom n=43 had type 2 diabetes. Dietary intakes were compared between non-diabetics (control group) and diabetics (test group) by 3 day records, whilst the relevant blood biochemistry and haematology results were obtained from medical records; with patient consent.
Results. Diabetic subjects had significantly higher serum glucose and CRP levels than controls, respectively; 190 vs 98 mg/ dl and 1.4 vs 1.1 mg/dl. Lipid profiles were however more significantly abnormal in controls, compared to diabetics with respectively; total cholesterol 220 vs 194 mg/dl, LDL-cholesterol 131 vs 107 mg/dl and triglycerides 206 vs 157 mg/dl. There were no significant differences in HDL-cholesterol; respectively 55 vs 51 mg/dl. In the diabetics, calorific intakes from carbohydrates, especially sugars, were significantly lower than controls i.e. 9% vs 13%. The proportional share of calories derived from dietary fats did not differ between groups, nevertheless a positive correlation was observed between dietary fat content with blood cholesterol concentrations in diabetics.
Conclusions. Disorders of carbohydrate metabolism were confirmed in both overweight and diabetic (type 2) subjects. In addition, both groups demonstrated untoward lipid profiles that correlated with their improper nutrition.

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Prawidłowe żywienie, którego celem jest wyrównanie glikemii oraz profilu lipidowego odgrywa zasadniczą rolę w profilaktyce cukrzycy typu 2.
Cel pracy. Ocena wybranych wskaźników biochemicznych krwi (glukoza, lipidogram, białko CRP) u osób z nadmierną masą ciała oraz cukrzycą typu 2 w aspekcie ich sposobu żywienia.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w 2012 roku, wśród 86 mieszkańców Warszawy i okolic, z nadwaga i otyłością, w tym u 43 osób z cukrzycą. Do oceny sposobu żywienia wykorzystano metodę trzydniowego bieżącego notowania. Dane dotyczące wskaźników biochemicznych krwi, za zgodą badanych uzyskano z ich kart zdrowia.
Wyniki. U pacjentów z cukrzycą odnotowano istotnie wyższe średnie stężenie glukozy w surowicy krwi (190 vs. 98 mg/dl), jak również wyższe stężenie białka CRP (1,4 vs. 1,1 mg/dl). Biorąc pod uwagę wskaźniki gospodarki lipidowej stwierdzono większe nieprawidłowości w grupie kontrolnej (cholesterol ogółem 220 vs. 194 mg/dl; cholesterol LDL 131 vs. 107 mg/dl; triacyloglicerole 206 vs. 157 mg/dl). Stężenie cholesterolu frakcji HDL nie różniło się istotnie w obydwu grupach (55 vs. 51 mg/dl). Spożycie energii z węglowodanów, zwłaszcza prostych u chorych na cukrzycę było istotnie statystycznie niższe niż w grupie kontrolnej (9 vs. 13%). Procentowy udział tłuszczu w dostarczeniu energii nie różnił się znacząco pomiędzy grupami, przy czym w grupie z cukrzycą odnotowano dodatnią korelację pomiędzy ilością tłuszczu w diecie, a stężeniem cholesterolu we krwi.
Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdzają występowanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej u pacjentów z nadmierną masą ciała oraz cukrzycą typu 2. Ponadto w badanych grupach zaobserwowano niekorzystny profil lipidowy korelujący z ich nieprawidłowym sposobem żywienia.

Downloads: 2586