PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2015, 66(4): 293-298

Coffee consumption vs. cancer risk – a review of scientific data.
[Coffee consumption vs. cancer risk – a review of scientific data.]

R. Wierzejska

ABSTRACT
 Coffee and its impact on health continue to be the topic of much heated debate. Until recently, coffee consumption has been believed to be associated with adverse effects, mainly cardiovascular problems. However, the vast majority of contemporary sources not only emphasize a lack of detrimental effect, but also suggest a beneficial effect of coffee intake. According to the current state of knowledge, coffee consumption is not associated with the majority of cancers although the results of studies on bladder and lung cancer remain conflicting. In case of colorectal, liver and breast cancers, coffee drinking may even have a protective effect. Coffee contains numerous compounds, potentially beneficial as well as harmful. The former include polyphenols which inhibit harmful oxidation processes in the body, while the latter include acrylamide, whose high intake in daily diet may have carcinogenic action. The impact of coffee on the human body is associated also with other factors, e.g. the rate of metabolism and other individual features.  
STRESZCZENIE  
Od lat trwa dyskusja na temat wpływu picia kawy na zdrowie. Jeszcze do niedawna przeważały poglądy o jej negatywnych skutkach, w tym przede wszystkim w postaci zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. W ostatnich latach większość publikacji naukowych podkreśla jednak brak szkodliwego wpływu picia kawy na zdrowie, a niektóre sugerują nawet jej działanie prozdrowotne. W świetle aktualnego stanu wiedzy obecność kawy w diecie nie ma związku z zachorowa¬niem na większość nowotworów. Niejednoznaczne są dane dotyczące nowotworów pęcherza moczowego i płuc, natomiast w przypadku jelita grubego, wątroby i piersi nie wyklucza się jej działania ochronnego. Kawa zawiera szereg składników, zarówno potencjalnie korzystnych, jak i szkodliwych. Do pierwszej grupy należą przede wszystkim polifenole, hamujące szkodliwe procesy utleniania w organizmie. Do drugiej należy zaliczyć akryloamid, którego duże spożycie może mieć działanie kancerogenne. Wpływ kawy na organizm człowieka może zależeć także od innych czynników, w tym szybkości jej metabolizmu i innych cech osobniczych.  

Downloads: 4726