PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2015, 66(2): 129-136

Chemical analysis of minerals content in daily diets of children and adolescents grown up in Krakow orphanages.
[Chemical analysis of minerals content in daily diets of children and adolescents grown up in Krakow orphanages.]

K. Pysz, T. Leszczyńska, A. Kopeć, R. Bieżanowska-Kopeć, D. Domagała

ABSTRACT
Background. Numerous studies attest to the role that inappropriate food product groups in the human diet, including children and adolescents diet, leading to abnormal intakes of many important nutrients, such as minerals. 
Objectives. These studies were undertaken to assess the coverage of the recommended values for chosen minerals by 205 children and adolescents between the ages of 4 and 20 years, grown up in Krakow orphanages. 
Materials and Methods. Sodium, magnesium, zinc, iron, copper, calcium and potassium concentrations in 112 diets of children and adolescents from 7 selected orphanages in Krakow in every season of the year were performed using AAS method.
Results
obtained were compared to recommended standards in Poland. 
Results. Intakes of calcium and potassium were usually too low whilst adequate levels of dietary magnesium and calcium were seen only for the youngest children. Recommended dietary levels of zinc were met in all cases and mostly also for iron and copper. Sodium intakes were however excessive. 
Conclusions. The study demonstrates that regular a monitoring and adjusting of the diet is necessary for the assessed chil¬dren and adolescents in order to correct dietary abnormalities.

 
STRESZCZENIE  
Wprowadzenie. Niewłaściwy udział grup produktów spożywczych w diecie człowieka, w tym również dzieci i młodzieży, stwierdzany w licznych badaniach, może prowadzić do niezgodnego z normami spożycia, istotnych z żywieniowego punktu widzenia, m.in. składników mineralnych. 
Cel.
Badania podjęto w celu oceny pokrycia zapotrzebowania na wybrane składniki mineralne przez 205 wychowanków w wieku od 4 do 20 lat, przebywających w krakowskich domach dziecka. 
Materiał i metody.
Metodą AAS oznaczano poziom sodu, magnezu, cynku, żelaza, miedzi, wapnia i potasu ogółem w 112 racjach pokarmowych, pobieranych o każdej porze roku z siedmiu domów dziecka. Uzyskane wyniki porównano do obowiązujących norm. 
Wyniki.
Spożycie wapnia i potasu przez ocenianą populację było najczęściej zbyt małe. Właściwe ilości magnezu i wapnia dostarczały jedynie racje pokarmowe najmłodszych dzieci. Wychowankowie wszystkich ocenianych domów dziecka w pełni pokrywali zapotrzebowanie na cynk, natomiast zapotrzebowanie na żelazo i miedź większość z nich. Natomiast spożycie sodu przez wszystkich uczestniczących w badaniach było zbyt duże. 
Wnioski.
Uzyskane wyniki badań wskazują na konieczność regularnego monitorowania i korygowania błędów żywieniowych ocenianej populacji dzieci i młodzieży.
    

Downloads: 1111