PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(2): 207-212

Charakterystyka sposobu żywienia młodzieży rozpoczynającej studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
[The characteristic of nourishment of the youth beginning study at Academy of Physical Education in Cracow]

M. Gacek

STRESZCZENIE
Celem badań była analiza preferencji i zachowań żywieniowych studentów I roku AWF w Krakowie. Badaniami objęto 115 studentek i 110 studentów. Badania wykazały liczne błędy dietetyczne i wskazały na potrzebę monitorowania sposobu żywienia się młodzieży akademickiej.

 

ABSTRACT
The purpose of the research has been to analyse the preferences and dietary habitis of the first - year - students of Physical Academy. The research was carried out on 115 female and 110 male students. The research has shown a great deal of defective nourishment and the necessity of monitoring nourishing ways of the students.

Downloads: 1779