PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(1): 49-55

Charakterystyka sposobu odżywiana się młodzieży w wieku 14-18 lat
[Characteristic of the way of nourishment among the youths of 14-18 years old]

M. Gacek, M. Fiedor

STRESZCZENIE
W pracy oceniono niektóre zachowania i preferencje żywieniowe młodzieży w okresie adolescencji. Badaniem objęto 165 dziewcząt i 123 chłopców w wieku 14–18 lat. Analizę sposobu żywienia się młodzieży przeprowadzono w oparciu o kryteria jakościowe. Wyniki badań potwierdziły rozpowszechnienie błędów żywieniowych wskazując na potrzebę monitorowania sposobu żywienia się młodzieży w okresie dojrzewania.

 

ABSTRACT
The subject of this work is to analyse means of nourishment and feeding preferences among the youths at the age of adolescence. The research comprises 165 girls and 123 boys. The results gathered in this work show the limited achievement of recommended rational nourishment among the youths of 14–18 years old. The dissemination of feeding errors indicates the necessity to monitor the ways of nourishment in this environment.

Downloads: 1040