PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2017, 68(3): 217-227

Chaenomeles – health promoting benefits.
[Chaenomeles – health promoting benefits.]

K. Watychowicz, K. Janda, K. Jakubczyk, J. Wolska

ABSTRACT

Chaenomeles is a genus of deciduous spiny in the family of Rosaceae (Pomoideae subfamily). For centuries, the
plant was used for a treatment of anemia, rheumatism, gout and cardiovascular diseases. The chemical composition
studies of Chaenomeles showed the presence of many biologically active compounds, such as: phenolic compounds,
organic acids, terpenoids, alcohols, ketones or aldehydes. Fruit of Chaenomeles has the largest applying potential
due to extensive use of medicinal and high concentration of vitamin C. Recent in vivo and in vitro studies suggest
that Chaenomeles fruit can help in the healing process of diabetes, tumor, allergies and liver diseases. Futhermore
the plant has many positive qualities, like: hepatoprotective effect, anti-inflammatory properties, antioxidant action,
antimicrobial and neuroprotective effect. Chaenomeles fruit may promote the growth of beneficial intestinal microflora
and contribute to the regulation of body weight. The aim of this review was to summarize the information and data
on the chemical composition and therapeutic properties of Chaenomeles.

STRESZCZENIE

Chaenomeles należy do roślin, które od wieków wykorzystuje się w medycynie ludowej między innymi w w przypadku
anemii, reumatyzmu, artretyzmu czy w chorobach układu krążenia. Badania nad składem chemicznym poszczególnych
części morfotycznych pigwowca wykazały obecność między innymi związków fenolowych, kwasów
organicznych, terpenoidów, alkoholi, ketonów czy aldehydów. Największe zastosowanie znajdują jednak owoce pigwowca,
bogate w witaminę C, którym przypisuje się szerokie działanie lecznicze. W literaturze dostępne są zarówno
wyniki badanń na hodowlach komórkowych jak i na zwierzętach, sugerujące że mogą być one stosowane w przypadku
cukrzycy, chorób nowotworowych i w alergiach. Udowodniono także ich działanie hepatoprotekcyjne, przeciwzapalne,
antyoksydacyjne, neuroprotekcyjne i przeciwdrobnoustrojowe. Owoce pigwowca mogą też powodować
rozwój korzystnej mikroflory jelitowej, korzystnie wpływać na wydolność sportową, a także wspomagać regulację
masy ciała. Celem artykułu było przedstawienie aktualnych informacji i danych dotyczących składu chemicznego
oraz właściwości leczniczych pigwowca.

Downloads: 923