PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 357-362

Catering and gastronomy services in the rural tourism: the case of lubuskie voivodeship
[Catering and gastronomy services in the rural tourism: the case of lubuskie voivodeship]

M. Woźniczko, D. Orłowski, K. Żelazna

ABSTRACT
In this paper we showed the results of studies about gastronomy services in the rural tourism and the range of this services using about which the respondents talked. The studies also took the feeding offer (rural dishes and regional feeding) influence for the choosing the rest offer in the countryside. In the studies took part people who live in the countryside and have homesteads and of course tourist rest in their homesteads.

 

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących świadczenia usług gastronomicznych w turystyce wiejskiej, zakresu korzystania z tych usług przez turystów oraz ich oceny w opinii respondentów. Badania obejmowały także wpływ oferty żywieniowej (wiejskie wySywienie i żywność regionalna oraz potrawy regionalne) na wybór wypoczynku na wsi. Badania przeprowadzono wśród osób prowadzących działalność turystyczną na wsi oraz wśród turystów wypoczywających w ich gospodarstwach na terenie województwa lubuskiego.

Downloads: 788