PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(1): 13-23

Butylocyna i produkty jej degradacji w aspekcie toksykologii żywności
[Butyltin and its degradation products in the aspects of food toxicology]

J. Falandysz

STRESZCZENIE
W artykule krótko zarysowano problem i ostatnie dokonania dotyczące badań nad związkami cynoorganicznymi, a zwłaszcza butylocynami w aspekcie ich toksyczności, zastosowań, legislacji oraz zanieczyszczenia środowiska wodnego i żywności. Szczególną uwagę zwrócono na ocenę wielkości spożycia butylocyn zawartych w rybach przez lokalne społeczności zamieszkujące w rejonie Zatoki Gdańskiej.

 

ABSTRACT
The paper briefly reviews and up-dates available data on some aspects of toxicity of organotins and especially of butyltins, their applications, legal aspects as well as aquatic environment, seafood and food contamination. Special attention is paid on assessed rates of daily intake of butyltins with fish diet by some local groups of inhabitants with high consumption rates of fish originating from the region of the Gulf of Gdańsk.

Downloads: 2331