PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(1): 83-87

Badanie zdolności szczepów termofilnego grzyba Thermomyces lanuginosus do hydrolizy tłuszczu kakaowego oraz smalcu
[The estimation to the ability of the strains of thermophilic fungus Thermomyces lanuginosus to the hydrolysis the cocoa fat and the lard]

K. Janda

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena aktywności lipolitycznej szczepów termofilnego grzyba Thermomyces lanuginosus na podłożu stałym z dodatkiem tłuszczu kakaowego oraz smalcu. Materiał badawczy stanowiły 144 szczepy wyodrębnione z biohumusu, podłoża pieczarkowego, kompostu liściowego, kompostu ogrodowego, orzechów laskowych oraz surowego ziarna kawy. Badania dowiodły, że wszystkie szczepy zdolne były do hydrolizy zarówno tłuszczu kakaowego, jak i smalcu. Obliczony indeks aktywności lipolitycznej badanych szczepów był jednakowy w obu przypadkach.

 

ABSTRACT
The purpose of the study was the estimation of the lipolytic activity of the thermophilic fungus Thermomyces lanuginosus on the solid base with the cocoa fat and the lard. The material was 144 strains isolated from biohumus, garden compost, leaf compost, mushroom compost, hazelnuts and raw coffee beans. The study proved, that all species was able to hydrolyze both the cocoa oil and the lard. The index of the lipolytic activity was the same on the medium with cocoa oil and on the medium with the lard.

Downloads: 915