PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(2): 223-230

Badanie zawartości wybranych antyoksydantów w najczęściej spożywanych warzywach z upraw konwencjonalnych i ekologicznych
[Antioxidants content in selected conventionally and organically cultivated vegetables]

M. Owsikowski, A. Gronowska-Senger, A. Prędka

STRESZCZENIE
Celem pracy było zbadanie zawartości wybranych antyoksydantów w najczęściej spożywanych warzywach w Polsce i wpływu sposobu ich uprawy na nią. Oznaczano witaminę C w kapuście i ziemniakach, beta-karoten w marchwi oraz związki fenolowe w cebuli. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w zawartości badanych związków między ekologicznymi i konwencjonalnymi warzywami. Jedyną istotną różnicę stwierdzono w wyższej zawartości witaminy C w ziemniakach konwencjonalnych i beta-karotenu w marchwi konwencjonalnej gotowanej.

 

ABSTRACT
The purpose of the study was to check the antioxidants content in usually consumed vegetables in Poland as well as the interrelationship between them and the way of cultivation. The contents of vitamin C in cabbage and potatoes, β-carotene in carrot and phenolic compounds in onion were analysed. There were no statistically important differences in the content of analysed compounds between organically and conventionally cultivated vegetables. The only one was observed for vitamin C in conventional potatoes and for β-carotene in cooked conventional carrot.

Downloads: 772