PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(1): 75-81

Badania możliwości wykorzystania bakulowirusów do zwalczania owadów szkodników sanitarnych
[The study on the possibility of using the baculoviruses to control insects of sanitary pests]

A. Krzemińska, J. Michalik, B. Sawicka

STRESZCZENIE
Określano aktywność biologiczną bakulowirusa AcMNPV i jego rekombinanta SPX w stosunku do karaczanów Blatella germanica L., mrówek faraona Monomorium pharaonis L. i much domowych Musca domestica L. Bakulowirus AcMNPV jest jednym z najlepiej zbadanych bakulowirusów o szerokim kręgu gospodarzy. Jego rekombinant SPX zawiera gen naturalnej toksyny, o którym wiadomo, że działa paraliżująco na układ nerwowy owadów poprzez blokowanie kanałów sodowych. Badania wpływu bakulowirusów na trzy gatunki owadów o znaczeniu sanitarnym wykazały zaburzenia w rozwoju w przypadku karaczanów Blattella germanica L. To było efektem użycia bakulowirusa SPX w wysokiej koncentracji 2x107 pfu/ml przy długim czasie ekspozycji – 8 tygodni.

 

ABSTRACT
The biological activity of baculovirus AcMNPV and its recombinant SPX were determined on cockroaches Blattella germanica, pharaoh’s ants Monomorium pharaonis and flies Musca domestica - species very difficult to eradication. Baculovirus AcMNPV is one of the best known viruses of wide host range. Its recombinant SPX contained the gene for natural toxin. It is known that this toxins paralyses nervous system of insects by blocking sodium channels. The studies on the influences of baculoviruses shoved in the case of cockroaches Blattella germanica L. the disturbances of development. The result of using high concentration baculoviruses SPX 2x107 pfu/ml for a long time of exposition 8 weeks it was.

Downloads: 1105