PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(1): 25-29

Analiza porównawcza spożycia wybranych karotenoidów z wykorzystaniem metody częstotliwości spożycia oraz 4-dniowego bieżącego notowania
[Comparative assessment of carotenoids intake by food frequency questionnaire and 4-day dietary food records method]

A. Wawrzyniak, J. Hamułka

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena porównawcza spożycia beta-karotenu, likopenu i luteiny dwoma metodami: częstotliwości spożycia i 4-dniowego bieżącego notowania. W badaniu przeprowadzonym w 2005 roku w okresie wiosenno-letnim wzięło udział 130 studentek SGGW w wieku 18-25 lat. Spożycie beta-karotenu (3,62 vs. 3,49 mg/dzień/osobę), likopenu (4,54 vs. 4,05 mg/dzień/osobę) i luteiny (2,50 vs. 2,12 mg/dzień/osobę zależnie od metody) ocenione tymi metodami nie różniło się istotnie statystycznie, osiągając nieco większe wartości przy zastosowaniu metody częstotliwości spożycia (odpowiednio o 3,7; 12,1 oraz 17,9%). Przy użyciu współczynników korelacji Pearson, stwierdzono silną zależność między spożyciem badanych karotenoidów odnotowując dla beta-karotenu r=0,82; dla likopenu r=0,75; dla luteiny r=0,73, przy p < 0,001. Źródłami beta-karotenu były warzywa (90% tego karotenoidu, w tym marchew 54%.) Przetwory pomidorowe i pomidory wnosiły odpowiednio 60-61% i 30% likopenu. Warzywa świeże dostarczały 54-60% luteiny, w tym warzywa liściaste 25-30%.

 

ABSTRACT
The aim of the work was comparative assessment of beta-carotene, lycopene and lutein intake by two methods: food frequency questionnaire and 4-day dietary food records. Subjects were 130 female volunteers, aged 18 to 25 years, Warsaw University of Life Sciences students. Data were collected in spring/summer 2005. Intakes of beta-carotene (3.62 vs. 3.49 mg/day per person), lycopene (4.54 vs. 4.05 mg/day per person) and lutein (2.50 vs. 2.12 mg/day per person, respectively) estimated these methods were not statistically significant. The mean differences in intakes assessed were higher for food frequency questionnaire (respectively 3.7% for beta-carotene; 12.1% for lycopene; 1.9% for lutein). Statistically significant Pearson correlations were observed between estimation of carotenoids intake by two methods (r=0.82 for beta-carotene, r=0.75 for lycopene, r=0.73 for lutein; p

Downloads: 1210