PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(1): 87-90

Aktywność fizyczna jako dodatkowa forma rehabilitacji chorych na cukrzycę typu 2
[Physical activity as an additional way of rehabilitation of type 2 diabetes sufferers]

E. Mędrela-Kuder

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena aktywności fizycznej i sposobu wypoczywania pacjentów chorych na cukrzycę typu 2. Badania przeprowadzono w ośrodkach zdrowia w województwie małopolskim w 2008 roku. Anonimowe ankiety wypełniło 100 osób (66 kobiet i 34 mężczyzn) w wieku od 40 do 84 lat. Większość badanych odpoczywała biernie. Połowa ankietowanych wskazała na leżenie, oglądanie telewizji i słuchanie muzyki jako sposób wypoczynku. Znaczna większość chorych nie stosowała aktywności fizycznej jako niezbędnego elementu w leczeniu cukrzycy. Najczęściej (systematycznie) stosowaną formą aktywności fizycznej były: hodowla, ogrodnictwo i spacer. Zły stan zdrowia zniechęcał ankietowanych do podejmowania aktywności fizycznej.

ABSTRACT
 The aim of the study was to evaluate physical activity and resting manners of type 2 diabetes sufferers. The research was conducted in health care centres in Malopolskie voivodship in 2008. 100 people (66 women, 34 men) aged between 40 and 84 filled in anonymous questionnaires. The majority of the respondents rested passively, half of the surveyed indicating lying, watching TV and listening to music as a way of resting. The majority of the ill did not embark upon physical activity as an essential element in treating diabetes. The most frequently (systematically) practised forms of physical activity were animal breeding, gardening and strolling. Poor health condition discouraged the surveyed from undertaking physical activity.

Downloads: 1113