PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2017, 68(3): 247-251

A universal method for the identification of genes encoding amatoxins and phallotoxins in poisonous mushrooms.
[A universal method for the identification of genes encoding amatoxins and phallotoxins in poisonous mushrooms.]

A.Wołoszyn, R. Kotłowski

ABSTRACT

Background. As the currently known diagnostic DNA targets amplified in the PCR assays for detection of poisonous
mushrooms have their counterparts in edible species, there is a need to design PCR primers specific to the genes
encoding amanitins and phallotoxins, which occur only in poisonous mushrooms.
Objective. The aim of the study was testing of PCR-based method for detection of all genes encoding
hepatotoxic cyclic peptides - amanitins and phallotoxins present in the most dangerous poisonous mushrooms.
Material and Methods. Degenerate primers in the PCR were designed on the basis of amanitins (n=13) and
phallotoxins (n=5) genes in 18 species of poisonous mushrooms deposited to Genbank of the National Center for
Biotechnology Information.
Results. The specificity of the PCR assays was confirmed against 9 species of edible mushrooms, death cap - Amanita
phalloides and panther cap - Amanita pantherina.
Conclusions. Designed two couples of PCR-primers specific to amanitins and phallotoxins genes can be recommended
for detection of Amanita phalloides and other mushroom species producing hepatotoxic cyclic peptides - amanitins
and phallotoxins.

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Ponieważ, obecnie znane diagnostyczne cele molekularne w genomach trujących grzybów kapeluszowych
amplifikowane metodą PCR mają swoje odpowiedniki u grzybów jadalnych, istnieje potrzeba zastosowania
specyficznych sekwencji starterowych wobec amanityn i fallotoksyn, występujących jedynie u grzybów trujących.
Cel. Celem prowadzonych badań było sprawdzenie przydatności sekwencji starterowych do reakcji PCR specyficznych
wobec wszystkich aktualnie poznanych genów kodujących hepatotoksyczne cykliczne peptydy - amanityny
oraz fallotoksyny trujących grzybów kapeluszowych.
Materiał i Metody. Sekwencje oligonokleotydowe starterów do reakcji PCR zaprojektowane zostały w oparciu
o zdeponowane w Genbanku geny amanityn (n=13) oraz fallotoksyn (n=5).
Wyniki. Specyficzność opracowanych testów PCR potwierdzono wobec 9 gatunków grzybów jadalnych oraz muchomora
sromotnikowego - Amanita phalloides, jak i muchomora plamistego - Amanita pantherina.
Wnioski. Zastosowane sekwencje starterowe do wykrywania genów kodujących amanityny i fallotoksyny metodą
PCR, mogą być wykorzystane do wykrywania muchomora sromotnikowego oraz innych gatunków zdolnych do
syntezy amanityn oraz fallotoksyn.

Downloads: 1107