PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2014, 65(3): 227-234

A nutritional evaluation of dietary behaviour in various professional sports.
[A nutritional evaluation of dietary behaviour in various professional sports.]

K. Pilis, C. Michalski, M. Zych, A. Pilis, J. Jelonek, A. Kaczmarzyk, W. Pilis

ABSTRACT

Background. The types of physical exertion undertaken by weightlifters and race walkers markedly differ. This difference should also be reflected in their respective diets.  
Objectives. The aim of the study was to investigate and assess the diets of professional weightlifters and race walkers, along with a comparison to the diets of those students studying physical education (PE).  
Materials and Methods. Subjects were respectively 12 weightlifters, 12 race walkers and 12 physical education students whose body composition and nutrition were determined by weighing the foods that were both eaten and drunk.  
Results. The study groups showed body differences, which may have arisen through dietary differences. Higher calorie diets were observed for race walkers according to body mass whilst weightlifters showed no difference with the other groups. Dietary intakes of protein, fat, and carbohydrates were however inappropriate for all groups. Vitamin and mineral intakes in weightlifters and students were within tolerable limits, but the rather aggressive taking of supplements by race walkers resulted in standard/recommended consumption levels being greatly exceeded in some cases. 
Conclusions. The diets of the study groups of weightlifters and race walkers need to be corrected.

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Wysiłki podejmowane przez ciężarowców oraz przez chodziarzy są diametralnie różne i dlatego sposób żywienia powinien być różny w tych grupach.  
Cel. Celem pracy było zbadanie i ocena sposobu żywienia zawodników uprawiających chód sportowych oraz podnoszenie ciężarów i porównanie go ze sposobem żywienia studentów kierunku wychowania fizycznego.  
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 12 ciężarowców, 12 chodziarzy i 12 studentów wychowania fizycznego, u których badano skład ciała i sposób odżywiania, poprzez ważenie zjadanych i wypijanych pokarmów.  
Wyniki. Badane grupy różniły się somatycznie, co mogło być wynikiem różnic w racjach pokarmowych. Chodziarze spożywali posiłki o wyższej wartości energetycznej w odniesieniu do masy ciała niż studenci a ciężarowcy nie różnili się w tym zakresie od pozostałych grup, przy czym proporcje spożywanych białek, tłuszczów i węglowodanów we wszystkich grupach były niewłaściwe. Spożycie witamin i składników mineralnych u ciężarowców i studentów mieściło się w granicach tolerancji, natomiast zbyt agresywna suplementacja stosowana przez chodziarzy doprowadziła w niektórych przypadkach do przekraczania obowiązujących norm.  
Wnioski. Konieczne jest wprowadzenie korekty do sposobu żywienia badanych sportowców uprawiających zarówno chód sportowy jak i podnoszenie ciężarów. 

Downloads: 2721