PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(1): 25-32

Ziołomiód zawierający sulforafan – aglikon o potencjalnej roli w profilaktyce chorób nowotworowych
[Herbhoney containing sulphoraphane - aglicon with potential use in cancer prophylaxis]

A. Świderski, P. Sterkowicz, P. Kaszycki, H. Kołoczek

STRESZCZENIE
Zawarta w soku brokułów glukorafanina ulega enzymatycznej hydrolizie w wyniku czego powstaje izotiocyjanianowa pochodna zwana sulforafanem. Rola tego związku polega na profilaktycznym działaniu, chroniącym przed niektórymi chorobami nowotworowymi. Opracowano metodę ekstrakcji chloroformem sulforafanu z soku brokułów, odparowania chloroformu na cukrowej fazie stałej i przygotowaniu ekstraktu cukrowego do skarmiania pszczół. Ekstrakt podawano pszczołom w specjalnie skonstruowanym ulu, tak aby pszczoły przeprowadzały sulforafan do ziołomiodu. Stężenie sulforafanu w ziołomiodzie określono na poziomie 1.2 μM.

 

ABSTRACT
Cruciferous vegetables play an important role because of their sulphorafane contents which is enzymatically released from the glucosinolate known as glucoraphanin. The physiological properties of the compound exhibit antitumorigenic activity. The work describes the chloroform extraction method of sulforaphane from the broccoli and the preparation of sulforaphane sugar extract. The extract was then used to feed bees in a specially constructed beehive so that sulforaphane could be transformed into herbal honey. The concentration of sulforaphane was determined in the obtained herbal honey as high as 1.2 µM.

Downloads: 1862