On-line first

Artykuły ‘On-line first’ są to zrecenzowane, zaakceptowane artykuły, które nie są jeszcze przypisane do numeru czasopisma. Można je cytować wykorzystując DOI. 

The role of vitamin D in selected autoimmune diseases
Aleksandra Wiśniewska, Alicja Szypowska
doi 10.32394/rpzh.2021.0156
pełny tekst

Link between methyl nutrients and the DNA ethylation process in the course of selected diseases in adults
Paulina Łoboś, Bożena Regulska-Ilow
doi 10.32394/rpzh.2021.0157
pełny tekst 

Long-term effect of one-time nutritional education in school on nutritional knowledge of early school-aged children
Aleksandra Chojnacka, Magdalena Górnicka, Kacper Szewczyk
10.32394/rpzh.2021.0158
pełny tekst 

The relationship between seeds consumption, lipid profile and body mass index among patients with cardiovascular diseases
Jana Kopčeková, Petra Lenártová, Jana Mrázová, Martina Gažarová, Marta Habánová, Kristína Jančichová
10.32394/rpzh.2021.0159
pełny tekst