On-line first

Artykuły ‘On-line first’ są to zrecenzowane, zaakceptowane artykuły, które nie są jeszcze przypisane do numeru czasopisma. Można je cytować wykorzystując DOI.


Selected determinants of eating behaviours among preschool children from the Kraków environment

Maria Gacek

doi 10.32394/rpzh.2019.0063

pełny tekst


Assessment of changes in the occurrence of fusarium toxin and ochratoxin a in Poland related to extreme weather phenomena

Jacek Postupolski, Andrzej Starski, Ewa Ledzion, Jolanta Kurpińska-Jaworska, Małgorzata Szczęsna

doi 10.32394/rpzh.2019.0062

pełny tekst