PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2015, 66(1): 13-19

Dietetic recommendations after bariatric procedures in the light of new guidelines regarding metabolic and bariatric surgery.
[Dietetic recommendations after bariatric procedures in the light of new guidelines regarding metabolic and bariatric surgery.]

M. Jastrzębska-Mierzyńska, L. Ostrowska, D. Wasiluk, E. Konarzewska-Duchnowska

ABSTRACT
The frequency of obesity occurrence is constantly increasing all over the world and becoming global epidemic. Facing the lack of the efficiency of conservative treatment, patients with II and III degree of obesity are qualified for surgical treatment; however, the efficiency of surgical treatment is connected with permanent change of nutritional habits and previous lifestyle of the patient. Modification of the way of nutrition, regardless of the type of bariatric procedure, should especially include the lowering of food energetic value and change of type, consistency and size of consumed food. Nutritional treatment after bariatric procedures is multistage. It includes clear liquid diet, full liquid diet, pureed diet, mechanically altered soft diet and regular diet. Gradual expanding of the diet protects gastrointestinal tract from chemical, mechanical and thermal irritation by the food. It also should prevent nutritional deficiencies. Significant influence on the result of surgical treatment of obesity has also regular intake of food, consuming products with high nutritional value, avoiding confectionery and fat products, consuming proper amounts of protein (60-80 g/day) and vitamin-mineral supplementation.   

STRESZCZENIE
Częstość występowania otyłości zwiększa się na całym świecie przyjmując rozmiar globalnej epidemii. Wobec braku skuteczności leczenia zachowawczego, osoby z otyłością II i III stopnia poddawane są leczeniu chirurgicznemu. Warunkiem efektywności leczenia chirurgicznego jest trwała zmiana nawyków żywieniowych i dotychczasowego stylu życia pacjenta. Modyfikacja sposobu żywienia niezależnie od rodzaju zastosowanego zabiegu operacyjnego polega w szczególności na znaczącym obniżeniu wartości energetycznej diety oraz zmianie rodzaju, konsystencji i wielkości spożywanych posiłków. Leczenie żywieniowe po operacjach bariatrycznych jest wieloetapowe. Obejmuje ono: dietę płynną, dietę półpłynną, dietę papkowatą, pokarmy miękkie rozdrobnione oraz zbilansowaną dietę niskoenergetyczną. Stopniowe rozszerzanie diety ma na celu ochronę przewodu pokarmowego przed drażnieniem chemicznym, mechanicznym i termicznym spożywanych pokarmów. Ma jednocześnie zapobiegać niedoborom żywieniowym. Istotny wpływ na skuteczność chirurgicznego leczenia otyłości ma także regularne spożywanie posiłków, spożywanie produktów o wysokiej wartości odżywczej, unikanie słodyczy oraz produktów i potraw tłustych, spożywanie odpowiedniej ilości białka (60-80 g/dobę) oraz stosowanie suplementacji preparatami mineralno-witaminowymi.

Liczba pobrań: 5017